Chia sẽ - Hướng dẫn
trình soạn thảo mặc định
Chia sẽ - Hướng dẫn

Hướng dẫn đưa trình soạn thảo của wordpress về phiên bản cũ

Thay đổi lớn nhất là trình soạn thảo . Nó chuyển từ trình soạn thảo wysiwyg sang trình soạn thảo Gutenberg. Việc này làm nhiều bạn chưa làm quen kịp và thích trình soạn thảo cũ hơn vì giống word. Vì lẽ đó mình hướng dẫn bạn 2 cách để tùy chỉnh đưa về phiên bản cũ.