Tạo shortcode sản phẩm đã xem cho theme Flatsome

shortcode san pham da
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết

Shortcode hiểu theo tiếng Việt gọi là đoạn mã ngắn. Đoạn mã này thực thi một tác vụ nào đó được dùng ở tất cả vị trí trên website. Sago Media sẽ hướng dẫn tạo shortcode sản phẩm đã xem.

Bạn chèn đoạn code bên dưới vào functions.php của theme đang dùng sau đó dùng shortcode [sago_spdaxem] dán ở bất kỳ vị trí nào của theme

// sản phẩm đã xem
function viewedProduct(){
  session_start();
  if(!isset($_SESSION["viewed"])){
    $_SESSION["viewed"] = array();
  }
  if(is_singular('product')){
    $_SESSION["viewed"][get_the_ID()] = get_the_ID();
  }
}
add_action('wp', 'viewedProduct');
function sago_spdaxem_func($atts){
  ob_start();
  if(isset($_SESSION["viewed"]) && $_SESSION["viewed"]){
    $data = $_SESSION["viewed"];
    $soluong=10;
    $args = array(
      'post_type' => 'product',
      'post_status' => 'publish',
      'posts_per_page' => $soluong,
      'post__in' => $data
    );
    $string_id_sp='';
    $getposts = new WP_query( $args);
    global $wp_query; $wp_query->in_the_loop = true; 
    while ($getposts->have_posts()) : $getposts->the_post();
      global $product; 
      $string_id_sp=$string_id_sp.get_the_ID().',';

    endwhile; wp_reset_postdata(); 
    echo do_shortcode('

    <h3 class="sago-title">Sản Phẩm Đã Xem</h3>
    [ux_products columns="5" products="'.$soluong.'" slider_nav_style="simple" slider_nav_position="outside" equalize_box="true" ids="'.$string_id_sp.'"]

    ');
  } 
  return ob_get_clean();
}
add_shortcode('sago_spdaxem', 'sago_spdaxem_func');

Ghi chú:

$soluong = 10 : là hiện 10 sản phẩm

columns=”5″ : là hiện sản phẩm cho 5 cột

Chúc các bạn thành bạn.

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận